– Fungerer som et tvangsekteskap

Ikke flinke nok: NAV-ansatte bruker ikke tolk når det er nødvendig. Foto: http://www.flickr
Foto: Jørgen Schyberg
Samarbeidet mellom kommune og stat i NAV bærer mer preg av å være et tvangsekteskap enn et frivillig partnerskap, mener ansatte i etaten. Nå vil de oppløse forholdet og overlate boet til staten.
0Shares

Landets Nav-kontorer drives av stat og kommune i fellesskap. Et likeverdig partnerskap kalles det av politikere og av Navs ledelse. Mange ansatte i Nav opplever det snarere som et påtvunget ekteskap, der staten er den sterke part, og der partene har brukt masse tid og ressurser på å få forholdet til å fungere, skriver bladet Velferd.

Nå er det på tide å erkjenne at modellen ikke fungerer etter hensikten, mener NTL Nav, som organiserer om lag 6000 Nav-ansatte. Partnerskapet – eller tvangsekteskapet – bør oppløses, og Nav-kontorene bør bli rene statlige kontorer. Samtidig bør sosialhjelpen bli en statlig ytelse som fortsatt forvaltes av Nav, anbefaler organisasjonen i en ny rapport.

– Ved etableringen av Nav snakket man om at man skulle ha én dør inn. Men bak døra er det mange andre dører, og to av dørene heter stat og kommune. Vi stiller spørsmål ved om brukerne er tjent med denne modellen, sier NTL Navs nestleder Sven Ivar Skodjevåg, som har skrevet rapporten sammen med styremedlem Kristin Nilsen i NTL Nav. 

Politisk romantikk
NTL Nav er ikke alene om sin kritikk av dagens Nav-modell. Også den YS-tilknyttede arbeidstakerorganisasjonen Parat Nav, som organiserer om lag 1000 statlig og kommunalt ansatte i Nav, mener det er behov for å reformere etaten.

– Partnerskapsmodellen er resultat av politisk romantikk, og ble innført mot rådene fra fagfolk og organisasjoner, påpeker hovedtillitsvalgt og nestleder Agathe Osland Hellesen i Parat Nav overfor bladet.

Hun forteller at det er lagt ned mye ressurser i å få modellen til å fungere.

– To styringslinjer med tilhørende rapporteringer etc. og to sett med avtaleverk for ansatte på Nav-kontorene krever veldig mye administrativt arbeid, konstaterer Hellesen.