Fra tigging til verdighet

 
Foto: Intisar Mohammed
Kristelig Folkeparti (KrF) foreslår en ny og mer effektiv strategi for å løse tigge-problematikken.
0Shares

– Vi tenger nye tanker og nye grep for å hjelpe Europas fattigste minoritet, skriver Hans Fr. Grøvan, Stortingskandidat for KrF, i Avisen Agder.

Han viser til at forslaget om at Norge skal ta initiativ til å øke andelen av EØS-midlene som øremerkes tiltak for romfolk i deres hjemland er et godt forslag, men at ut fra erfaring er dette noe som vil ta tid.

Derfor har KrF foreslått i Stortinget å opprette en egen norsk støtteordning. Den går ut på at frivillige organisasjoner raskt kan få midler til å sette i verk effektive tiltak for blant annet utdanning og sysselsetting i land som Romania og Bulgaria, og er ment å fungere inntil EØS-midlene til romfolk-tiltak er økt og midlene omsatt til prosjekter.

Fart på hjelpen
– KrF vilbevilge 50 millioner kroner til formålet i revidert nasjonalbudsjett, som skal vedtas på Stortinget denne uken. Vi vil få fart på hjelpen, men ingen andre partier vil så langt avse midler til dette, sier Grøvan.

I siste papirutgave av Utrop har vi skrevet om at de ulike partiene har Ingen gode løsninger på tiggeutfordringene. Hans Olav Syversen, parlamentarisk leder for KrF, uttalte i den forbindelsen at KrF er for humanitære akutt-tiltak for tiggere i Norge og at arbeidet for å bedre de tilreisenes hjemland bør styrkes.