– Høyreekstremister anklager islam for sexisme, men trakasserer selv kvinner

Sosiolog Kathrine Fangen har forsket hvordan nasjonalisme brukes i likestillingens tegn.
Foto: Unsplash
Hos ytre høyre lever sexisme og likestillingsargumenter side om side, skriver professor i sosiologi Katrine Fangen i en nylig publisert artikkel om kjønn og antiislamske holdninger i sosiale medier.
514Shares

Fangen har lang erfaring som forsker på ytre høyre. Hennes forskning på temaet startet på begynnelsen i 1990 med et feltarbeid i Øst-Tyskland.

– Det finnes mange historiske eksempler på at kjønn har hatt betydning for nasjonalistisk politikk og aktivisme, men koblingen mellom kjønn og antiislamske holdninger har fått forsterket aktualitet i vår tid, sier Fangen til kjonnsforskning.no.

Forskeren forteller at mye har skjedd de siste to tiårene.

– Forskjellen på da og nå er at aktivismen langt på vei har «gått fra gata til data», sier Fangen som nylig har skrevet en artikkel om kjønn og metaforbruk i antiislamske Facebook-grupper.

Nasjonalisme og likestilling

Sosiolog Katrine Fangen. 

Antiislamske holdninger er en form for nasjonalisme, fordi de er nært knyttet til en forestilling om at nasjonale verdier og kultur er under press utenfra, heter det i artikkelen.

Fangen mener å se at det samme skjer nå, og denne gangen blir kjønnslikestilling gjort til en markør for forskjeller i debatter om islam og integrering.

Hun fremhever at det er stor aksept for sexistisk og kvinnefiendtlig retorikk rettet mot kvinner som ikke støtter det nasjonalistiske prosjektet: Muslimske kvinner i maktposisjoner, “naive” og innvandringsvennlige vestlige kvinner, og muslimske kvinner som bruker tradisjonelle religiøse klesplagg.

– Både antiislamske grupper i sosiale medier og antiislamske grupper som SIAN tegner et bilde av muslimer som noen som ikke passer inn i Norge. Et av argumentene man bruker for å underbygge dette, er at islam er patriarkalsk, og derfor uforenlig med de rådende likestillingsnormene i Norge og andre vestlige land, forklarer sosiologen.