Jussprofessor: Frp-forslag strider åpenbart mot menneskerettighetene

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen er kritisk lovforslaget fra Frp om visitasjonssoner.
Foto: uib.no/
Frp vil gi politiet rett til å kroppsvisitere uten grunn til mistanke. – Åpenbart i strid med menneskerettighetene, mener jussprofessor.
124Shares

Fremskrittspartiet fremmet torsdag forslag i Stortinget om å etablere tidsmessig og geografisk avgrensede visitasjonssoner i særlig kriminalitetsutsatte områder.

– Med dette forslaget vil politiet gis rett til å visitere folk helt uten at de må ha en konkret mistanke, sa Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

Forslaget får jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen til å riste på hodet. Han viser til at Storbritannia ble dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for å ha krenket retten til privatliv da landet tillot politiet å fysisk ransake enhver person innenfor et geografisk område for å forhindre terrorhandlinger.

– Dette forslaget til Frp går enda lenger enn det. Det er ingen mistanke om terror, og det er egentlig fritt vilt. Det er helt åpenbart i strid med menneskerettighetene. Ingen norske domstoler vil godta det, og forslaget er helt åpenbart dødfødt, sier Marthinussen til NTB.

– Jeg mener det utmerket godt lar seg forene med menneskerettighetene. En forholdsmessighet skal ligge til grunn, og det er snakk om begrensede fysiske områder og tidsrom, sier han.

Frp-politikeren sier adgangen vil være aktuell i perioder hvor gjenger i Oslo-bydeler er et tiltakende problem, slik at det raskt kan slås ned.

– I så fall bryter både Danmark og Storbritannia disse menneskerettighetene han mener å vise til, sier Amundsen.

Den danske politiloven åpner for «visitasjonssoner» hvor politiet kan visitere personer, eiendeler og biler uten konkret mistanke om at en straffbar handling er begått. En britisk lov åpner for det samme i opptil 48 timer.

Også andre enn Amundsen og Frp mener politiet bør få større adgang til å utføre kroppsvisitasjon. I desember tok Sp-politiker Jan Bøhler til orde for at politiet bør kunne kontrollere alle som går av på ulike T-banestasjoner for kniver og macheter.