– Ikke lett å oppdage æresrelatert vold

Menn som utsettes for vold, har ofte høyere terskel for å oppsøke hjelp

– Æresrelatert vold er veldig skjult, det er ikke lett å se hvem som er utsatt. Når man ikke er klar over at det skjer, er det et problem, sier Muneeb Iqbal.

Dagsavisen har møtt seks ungdommer som er med på prosjektet Fremtidens veiledere. Prosjektet jobber med holdninger mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger mot unges frihet. Ungdommene tror det er vanskelig å kombinere en æreskultur fra familien i et norsk samfunn der egne valg og individet settes høyt.

– Gutter blir ikke trodd
Nadja Aria-Garystone er virksomhetsansvarlig i Elektra i Göteborg. Det er en svensk organisasjon som jobber mot æresrelatert vold og undertrykking. Aria-Garystone sier det er problematisk at allmennheten tror æresvolden bare rammer unge muslimer.

–  Vi jobber med å få folk til å forstå at æresvold ikke bare rammer den gruppen vi tror. Unge LHBT-personer (lesbiske, homofile, bi– og transpersoner, jou. anm.) er veldig utsatt, men blir glemt fordi de faller utenfor den allmenne oppfatningen av hvem dette gjelder, sier hun til Dagavisen.

Aria-Garystone får støtte av ungdommene på Furuset.

– I æreskulturer er det ikke noe som heter «å komme ut av skapet». Homofile ungdommer i disse kulturene har lite valg og må kanskje akseptere at de aldri kan være seg selv, sier Muneeb Iqbal.