Skoleelever lager kunst i Trondheimsveien

Barneskolebarn ved Lakkegata skole lager kunst som skal gjenspeile nærmiljøet
Elever ved Lakkegata skole i Oslo lager kunst som gjenspeiler nærområdet deres. Workshopen tar utgangspunkt i Trondheimsveien, der det finnes mennesker i ulike settinger til enhver tid.
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Trondheimsveien i Oslo er en lang og tungt trafikkert vei, og ved barneskolen Lakkegata oppleves området som trist på mange måter.

– Man går forbi hele tiden, men man ser ikke hva som er der, sier kunstner Gabrielle Göransson til utrop.no.

Göransson er med å lede elevene ved barneskolen når de lager kunst som skal gjenspeile omgivelsene.

Barneskolebarn ved Lakkegata skole lager kunst som skal gjenspeile nærmiljøet

Workshopen med elevene foregår på skolen, men tegningene som lages av elevene vil senere bli overført til tekstil, og utstilt på Norsk Design- og arkitektursenter (Doga). I Trondheimsveien ser de gateliv, menneskene som bor der, bygninger, forretninger, grafitti, søppel, trær, kanskje et dyr, eller noen som jobber. Inntrykkene skal brukes til kunsterisk inspirasjon, forsikrer både kunstlærere og elever.

Finner gull av gråstein
Doga har søkt penger fra Norsk kulturråd for workshopen sammen med elevene fra Lakkegata. Tyrkiske og norske kunstnere har byen som utgangspunkt.  Også UD og andre private bidragsytere er med på lasset.

Et liknende prosjekt har også blitt gjennomført i Istanbul. Hanne Haukon har blant annet arrangert selv fire utstillinger i Tyrkia.

– Vi får beskjed om å se alt hva som finnes. Heisekraner til drosjer og busser. Vi overfører tegningene til tekstil, og lager gull av gråstein, forteller hun entusiastisk.