Nasjonale ressursmiljøer møtte Horne

 
Foto: regjeringen.no
Flere relevante aktører på integreringsfeltet, Utrop inkludert, fikk treffe inkluderingsminister Solveig Horne sist fredag.
0Shares

Hensikten med møtet var å høre om hvordan de ulike organisasjonene jobber og hva de kan bidra med. Solveig Horne la i sin innledning vekt på betydningen av frivillighet for integrering. 

– Regjeringen tar integrering på største alvor. Alle som har fått opphold i Norge, har like rettigheter og plikter, uttalte Horne til regjeringen.no.

Tolv ulike organisasjoner var til stede på møtet og fikk presentert sitt arbeid og hva de er opptatt av i tiden fremover. Her er listen:

ARS – Antirasistisk Senter.
HRS – Human Rights Service.
INLO – Innvandrernes landsorganisasjon.
KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid.
LIM – Likestilling, Integrering, Mangfold.
Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank.
MIR – Multikulturelt initiativ og ressursnettverk.
MiRA – Ressurssenter for minoritetskvinner
NOAS – Norsk Organisasjon for Asylsøkere.
OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering.
SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger.
IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.