Tjener mindre enn nordmenn

Kinesiske studenter er den største gruppen studenter fra land utenfor EU og Schengen, viser nye beregninger fra UDI.
Foto: flickr.com
Tall fra en spørreundersøkelse Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i 2011 og 2012 viser at innvandrere med høyere utdanning fra utlandet ligger langt bak etniske nordmenn med samme utdanning.
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

I industrien er lønnen til innvandrere med høyere utdanning i gjennomsnitt drøyt to tredjedeler av lønnen til øvrige industriansatte med samme utdanning. Forskjellen tilsvarer 15.000–20.000 kroner pr. måned, skriver Aftenposten.

Også innen varehandel og bygg og anlegg viser tallene at innvandrere med høy utdanning har adskillig lavere lønn enn nordmenn.

Mindre erfaring
Forsker Ådne Cappelen i SSB leder Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), og ser flere mulige årsaker.

– Svært høy innvandring har skjedd de siste ti årene og innvandrerne er nok derfor gjennomgående yngre enn gjennomsnittet i de ulike næringene. Dermed har innvandrerne mindre erfaring i sin norske bedrift, og de kan på grunn av alder også ha mindre erfaring totalt sett. Av begge årsakene får de lavere lønn enn erfarne folk med samme utdannelse, sier han.

Cappelen tror også mange innvandrere har høyere utdanning som enten ikke blir godkjent i Norge, eller at de ikke blir sett på som like kvalifisert som andre uavhengig av eventuelle ordninger med godkjenning.

– Dermed må de ta jobber med lavere lønn enn det som er vanlig for akademikere med tilsvarende utdanning, sier han.

245.000 kroner mindre
For industrien har Statistisk sentralbyrå (SSB) tallfestet månedslønnen til 6.600 innvandrere i industrien som svarte på spørreundersøkelsen om utdanning. Disse kan så sammenlignes lønnstagere i industrien som allerede hadde opplysninger i utdanningsregisteret. Dette vil for det meste være etniske nordmenn.

Tallene for de industriansatte i undersøkelsen viser:

Innvandrere med universitet eller høyskole over fire år tjente drøyt 30 prosent mindre enn de som allerede var inne i statistikken. Forskjellen i årslønn tilsvarer rundt 245.000 kroner. Innvandrere med høyere utdanning til og med fire år på universitet/høyskole tjente knapt 30 prosent mindre enn de andre. Forskjellen er drøyt 180.000 på en årslønn. Innvandrere med videregående skole som siste utdanning tjente 20 prosent mindre enn andre med tilsvarende utdanning. Forskjellen er rundt 95.000 i årslønn.