Vil fremme minoritetsmenns likestilling gjennom mangfoldskompetansesenter

Samfunnsdebattant Ubah Aden vil ha mer fokus på unge innvandrermenns likestilling.
Foto: Arbeiderpartiet
Rapporten fra Mannsutvalget har ikke god nok fokus på innvandrermenns utfordringer, mener samfunnsdebattant Ubah Aden.

I et leserinnlegg i Avisa Oslo skriver hun blant annet:

– Mannsutvalgets arbeid må ta hensyn til minoritetsperspektivet når de utforsker områdene utdanning, arbeidsliv og familie, spesielt med tanke på den store variasjonen blant Norges befolkning. Menn med innvandrerbakgrunn er allerede overrepresentert når det gjelder arbeidsledighet, frafall i utdanning og kriminalitet.

– Utvalget bør ha kompetanse til å anerkjenne og håndtere mangfoldet blant norske menn, og identifisere passende løsninger for minoritetsmenns unike utfordringer.

Ubah Aden lager ukentlig podcast, Integreringspodden, hvor hun intervjuet flere folk tilknyttet utvalget.

– Her kom det frem at man gjerne ville ha mer mangfoldskompetanse, spesielt om innvandrermenns situasjon, sier hun til Utrop.

Sliter på flere felt

Aden viser til at resultatene fra utvalgets rapport viser til at menn sliter på områder som helse og kriminalitet.

– Når det gleder mental helse er menn overrepresentert i selvmordsstatistikken, og i kriminalitet. Vi trenger rett og slett en likestillingspolitikk som representerer alle kjønn i Norge. Menn i Norge har et samfunnssystem som de har tillit til, og menn var også støttespillere i flere tiår med kvinnekamp.

– Vi ser jo at innvandrerguttene faller fra utdanningsmessig. Hvordan skal vi få til en likestillingspolitikk som også heier frem denne gruppen?

– Vi ser at denne gruppen topper skolefraværet. Innvandrergutter som søker lærlingplass på yrkesfag, f. eks. elektro, får ikke dette grunnet diskriminering. Vi løfter ikke mangfolds- og minoritetsperspektivet, hverken i rapporten eller i praksis, og det er dette som må endres. Rapporten har lagt frem gode forslag, men mangler spesifikke tiltak, og særlig integreringspolitisk.

Opprett et mangfoldsråd

I kjøælvannet av den utgitte rapporten har myndighetene lagt det opp slik at alle som er interesserte kan sende egne høringssvar.

– For meg virker dette demokratiserende og positivt. Min oppfordring til alle som leser rapporten et at de skal skrive til Kulturdepartementet. Vi mangler mange punkter som går på mangfoldet.

I Norge finnes det ingen råd som fokuserer på mangfoldet. Aden mener tiden er overmoden for å stable dette opp.

– Alle utvalg som settes ned inviterer folk som er “setefyllere”, og det kan vi ikke ha. Vi må ha et råd, en kompetansesenter som tar for seg mangfolds- og migrasjonsrelaterte spørsmål. Som har reell kompetanse, og som myndighetene kan kontakte, og som representerer en befolkning på snart en million mennesker fra opptil 200 nasjoner. Vi må unngå at kunnskap går tapt.

Ulike sammensatte utfordringer

– Har du kontaktet andre opinionsledere med innvandrerbakgrunn om dette?

– Her har vi en utfordring. Vi er ulike individer og organisasjoner, og vi er engasjert i dette temaet utifra egne motiver.

Et første steg mot en slik paraplyorganisasjon er å sette unge innvandrermenns utfordringer på alvor.

– Jeg underkjenner ikke utvalgets rapport, som er faktisk et godt stykke arbeid. Utvalget skal ha ros for at de tar opp temaer som jeg er opptatt av. Forslaget om alternativ opplæring synes jeg høres veldig fornuftig ut, særlig med tanke på at mange unge ikke egner seg til et ordinært opplæringsløp på vidergående. Forslaget om at alle kommuner burde ha en fritidsklubb er også fint, for det trengs.

– Likevel er det fortsatt manglende kunnskaper om enkelte grupper i Norge og deres livserfaringer. Folk vet ikke om de sammensatte utfordringene. Skal vi også snakke om unge menns utfordringer må vi kunne differensiere denne gruppen, og da finner vi de gøde løsningene. Vi snakker om unge gutter og menn som er mer sårbare enn majoriteten.

Opplever å miste status

Unge minoritetsgutter og menn har ofte opprinnelse fra land som styres på helt andre måter, hvor staten er svak, og familiestrukturene tradisjonelle.

– Gutter og menn er som regel på toppen av et hierarki. Krigsflukt til Norge gir ofte traumer, og det å komme til et samfunn som Norge vil bety å miste dette høye status. Så har vi også en integreringspolitikk som ikke helt passer folk med lav grad av skolegang. Vi får ikke uttelling for integreringsløpet for veldig mange, og mange kommer inn i grunnskole og videregående uten godt nok grunnkompetanse. Og derfor er det mange som faller av i skolegangen.

– Hvordan skal neste Mannsutvalg ha mer fokus på innvandrermenn?

– Utgangspunktet mitt er at alle kommende utvalg som skal nedsettes skal ha folk som har mangfoldskompetanse. Vi kan ikke ha et mangfold som ikke er representativ nok. Her handler det ikke kun om kunnskap på feltet, men om å kunne nyte tillit hos de gruppene man faktisk skal representere.