– Norge trenger små og store møteplasser

Ana Isabel Taylor Lopez er blitt valgt inn i kommunepolitikken i Telemark. Hun akter å kjempe for genuin integrering, og understreker at det innebærer å se hele befolkningen, innvandrere og nordmenn, som en helhet.
Slik reagerte INLO-leder Ana Lopez Taylor etter å ha fått høre at Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) avvikles etter 30 års drift.
0Shares

– Vi må intensivere satsingen på de frivillige organisasjonene som driver integreringsarbeid, er tonen hennes.

I en e-post hun sendte Utrop viser Taylor (bildet) til en melding sendt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 10. mars, står det følgende:

– Innvandrernes landsorganisasjon, INLO, fikk vite gjennom sine medlemsorganisasjoner at KIM utvalg legges ned. Vi vil følge opp saken om hvordan myndighetene skal høre innvandrerbefolkning og hvordan fornyelsen kan skje. Å styrke den frivillige innsatsen som BLD ønsker er en veldig god idé og vi gjør vår beste for at myndighetene lykkes i prosjektet integrering, som uten oss frivillige er en nesten umulig oppgave. En årlig konferanse er engangshendelse og vi vil delta, men vi er i tvil om dette er nok til en god jevnlig dialog mellom innvandrerbefolkning og myndigheter.

Krevende
Ifølge Taylor krever innvandring omstillinger i hele samfunnet.

–  Intet land kan omstilles i den globalisert verden uten at folket er med i prosessen – det krever informasjon, bevisstgjøring, mobilisering og deltakelse. Vi ønsker i årene som kommer: å utvikle aksept for forskjellighet, utvikle endringskapasitet og utvikle sterkere grad av felles kultur og ståsted. Og framfor alt, respekt og oppfølging av menneskerettigheter, skriver hun videre.