Yusuf Nebi Bastas får toppjobb

Yusuf Nebi Bastas går over til ny toppjobb, nå hos Asplan Viak.
foto: Privat
Asplan Viak styrker sin posisjon som samfunnsaktør og utnevner i en nyopprettet stilling Yusuf Nebi Bastas som leder for eksterne relasjoner og samfunnskontakt.
771Shares

Nebi Bastas skal også være stedfortreder og høyre hånd for marked- og innovasjonsdirektør Netten Østberg i ledergruppen. Han kommer fra stillingen bærekraftsansvarlig i NHO og tiltrer 1.september, ifølge asplanviak.no.

Asplan Viak er et rådgivningsselskap innen plan, arkitektur- og ingeniørfag.

– Asplan Viak ønsker å bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. Da må vi; kunnskapsmiljøer, offentlige og private aktører møtes og finne fremsynte løsninger sammen. Jeg gleder meg over å få Yusuf Nebi Bastas med på laget. Han vil være en viktig ressurs for oss og kommer til å bidra til at vi blir enda bedre rustet til samspill og nytenking fremover, sier Østberg.

Jobbet med ledelse

Nebi har en variert arbeidsbakgrunn fra interessepolitikk, embetsverket og statsforetak. Før han gjorde karriere i NHO-systemet jobbet han med fornybar energi i Statnett SF og strategisk krisekommunikasjon i regjeringens Krisestøtteenhet.

Yusuf har siden 2017 innehatt flere forskjellige roller i NHO og jobbet med ledelse, samfunnskontakt og interessepolitikk. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

– Asplan Viak er i dag en av Norges mest spennende bedrifter. Med sin kompetanse, tilstedeværelse i hele landet og posisjon, løser bedriften morgendagens utfordringer. Asplan Viak er en arena for samfunnsutvikling og bidrar aktivt til samspill og dialog mellom ulike aktører. Jeg gleder meg til å drive dette arbeidet videre sammen med Asplan Viaks dyktige medarbeidere, sier Nebi.

Les sak fra Utrops januarnummer om Yusuf