Erkjenner ulovlig medlemspraksis

Innvandring fra katolske land som Polen og Litauen har ført til nesten en dobling av registrerte medlemmer for den katolske kirken på landsbasis.
Foto: Wikimedia Commons
Den katolske kirken i Norge har registrert innvandrere fra katolske land som medlemmer, uten å spørre. Kirken kaller selv praksisen for "ikke tilfredsstillende".
0Shares

Tusenvis av personer kan være ulovlig innmeldt, skriver Dagbladet.

Mellom 2010 og 2014 har tallet på registrerte medlemmer i den Den romersk-katolske kirke økt fra 66.000 til vel 120.000. Mange av disse kan være medlemmer uten å være klar over det.

I en skriftlig redegjørelse fra Oslo katolske bispedømme (OKB), til fylkesmannen i Oslo og Akershus, redegjøres det for en praksis kirken selv kaller ikke tilfredsstillende.

– I vårt møte redegjorde jeg for hvordan en praksis som er avdekket å ha vart i noen år, har medført at utlendinger som har flyttet til Norge fra katolske land, og som har blitt antatt å være katolikker, har blitt innført som medlemmer i OKB uten selv å ha samtykket til det, skriver biskop Bernt Eidsvig i redegjørelsen Dagbladet har fått tilgang til.