Rekrutteringsbyå for velutdannede innvandrere

0Shares

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at halvparten av de yrkesaktive med innvandrerbakgrunn og høyere utdannelse, har jobber som normalt krever lavere utdannelse. Arbeidsledigheten for innvandrerne er i underkant av åtte prosent, skriver Dagsavisen.

Det nye rekrutteringsbyrået har som mål å gjøre noe med problemet.

– Jeg skjønner at mange bedrifter nøler med å ringe innvandrere. Knapphet på tid gjør at man velger det trygge, og ringer Ola nordmann. Vi vil kvalitetssikre alle kandidatene våre, og ha en tett oppfølging av dem. Så snart de er registrert i vår arbeidstakerbase vil vi intervjue personen, sier Minh Huy Tran, en av initiativtakerne til prosjektet.