– En stor seier for hensynet til barnets beste

Utlendingsnemndas praksis endres i favør til barnets beste.
Foto: Joe Gratz
Praksis i Utlendingsnemnda (UNE) endres i favør til barnets beste etter NOAS fikk gjennomslag i stornemndsak.
94Shares

Kate kom til Norge for 13 år siden. Mens hun fikk avslag på asylsøknaden i 2012, fikk datteren på fem år beskyttelse i Norge i 2020 som følge av fare for kjønnslemleste ved retur til hjemlandet, ifølge noas.no.

– NOAS ba om at mor skulle få oppholdstillatelse av hensyn til barnets beste, sier seniorrådgiver Camilla Risan som har vært ansvarlig for saken i NOAS.

Spørsmålet stornemnda skulle ta stilling til var om Kate skulle gis en egen, selvstendig oppholdstillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn eller henvises til å søke om familiegjenforening med datteren sin.

Sterke menneskelige hensyn

Flertallet i nemnda konkluderte med at hun skulle få oppholdstillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn.

Flertallet i stornemndsmøtet enige med NOAS om at barnets beste tilsier at mor har rett til tillatelse på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn, og slipper således å måtte gå igjennom den lange og krevende prosessen med å søke om familiegjenforening.

– Nå kan vi få et stabilt liv i et trygt land. Det er som en drøm for meg, sier Kate mammaen i denne saken.