Årlig holocaustmarkering i norske skoler

0Shares

I ”Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering” står det følgende:

”For å styrke det holdningsskapende arbeidet, skal dagen for avslutning av holocaust (27. januar) markeres i skolen hvert år. Denne dagen skal det deles ut en pris til en skole som har utmerket seg i innsatsen mot rasisme og diskriminering.”

Skolemarkering og prisutdeling

Læringssenteret har nå sendt en invitasjon til alle skoler om å delta i denne markeringen og melde inn prosjekter som har utmerket seg i arbeidet mot rasisme og diskriminering.

Forslag til prisvinner skal sendes Læringssenteret innen 1. januar 2003. En jury vil gjennomgå forslagene, og den 27. januar deles det ut en pris, heter det i en pressemelding fra Læringssenteret.

Ny læringsressurs

I forbindelse med markeringen av Holocaust-dagen har Læringssenteret utviklet en norsk nettversjon av det svenske læreverket ”om detta må ni berätta”.

Den norske tittelen er:
Fortell om det til deres barn…En bok om holocaust i Europa 1933-1945.

Læringsressursen er rettet til lærere og foreligger på nettstedet for Læringssenterets arbeid med lærings- og oppvekstmiljø, under området verdier, demokrati og medvirkning. Adresse: http://lom.ls.no