Regjeringen i Sverige vil stanse utenlandsk finansiering av trossamfunn

– Voldelig ekstremisme og antidemokratiske holdninger har ingen plass i Sverige, sier kulturminister Jeanette Gustafsdotter.
Foto: Karolina Gerdin/Riksantikvarieämbetet
Regjeringen i Sverige vil ha slutt på utenlandsk finansiering av svenske moskeer og andre trossamfunn og håper at dette kan hindre forsøk på radikalisering.
409Shares

– Voldelig ekstremisme og antidemokratiske holdninger har ingen plass i Sverige, sier kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regjeringen varslet tidligere i måneden en skjerping av de såkalte demokrativilkårene for trossamfunn som mottar offentlig støtte, og vil nå også sette en stopper for utenlandsk finansiering av trossamfunn i Sverige.

– Det fins tegn til at utenlandske interesser forsøker å påvirke religionstolkningen, iblant i en ekstrem og voldsforherligende retning. Dette er noe vi ser alvorlig på, sier Gustafsdotter.

– Det kan naturligvis føre til krav om hvordan forsamlingene skal arbeide, til religionstolkningen og til hvordan de tar stilling. Det vil vi ganske enkelt ikke se i Sverige, og det handler derfor om hvilke tiltak man kan ta i bruk mot dette, sier Ygeman.

Forslaget om forbud mot finansiering fra utlandet er nå til behandling, og det diskuteres hvordan et slikt forbud eventuelt skal utformes og følges opp, samt om det skal gjelde pengebidrag fra alle land.

– Vi vet at svenske forsamlinger, inkludert den svenske kirken, også arbeider internasjonalt. Derimot vil vi stenge ute de ekstremistiske bidragsgiverne som også er med på å styre hvem som skal holde preken i forsamlinger, og hva som skal sies der, sier han.

Regjeringen understreker at et forbud også må gjelde alle typer trossamfunn, ikke bare muslimske.

– Det er ikke knyttet til én religion, selv om vi kanskje har sett de verste eksemplene der, sier Ygeman.