Fem nye integreringsmottak

Sylvi Listhaug har en guffen retorikk, mener forfatteren av innlegget.
Foto: Torbjørn Tandberg
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (bildet) offentliggjorde tidligere denne uken at mottak i Bodø, Kristiansand, Larvik, Oslo og Steinkjer blir nye integreringsmottak.
0Shares

Integreringsmottakene er en prøveordning som nå skal starte opp i fem asylmottak. Første to vil være i drift før utgangen av året, mens de resterende tre starter opp våren 2017. Integreringsmottakene er et samarbeid mellom IMDi, Vox, NAV, UDI og den enkelte kommune, melder udi.no.

Ordningen er et tilbud for personer med innvilget opphold i Norge, men som ikke er bosatt ennå, og for asylsøkere med høy sannsynlighet for å få opphold i Norge.

Også integrering i ordninære mottak
Til sammen vil om lag 500 personer få tilbud om plass i integreringsmottakene. Det er langt færre plasser enn det er personer i målgruppen. Derfor er det mange aktuelle kandidater som ikke vil bli tilbudt plass.

– Dette går ikke ut over integreringstiltak i ordinære asylmottak. Det gjennomføres informasjonsprogrammer, språkkurs og bosettingsforberedende arbeid også i ordinære mottak. Men integreringsmottak er et mer intensivt og tilpasset opplegg, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Listen over de fem mottakene:

– Tverlandet mottak i Bodø (Nord-Norsk mottakssenter AS).
– Kristiansand mottak (kommunalt).
– Larvik mottak (Stiftelsen Sana).
– Ila mottak i Oslo (kommunalt).
– Steinkjer kommunale mottak