SV-politiker vil begrense “ukontrollert arbeidsinnvandring”

Skepsisen til innvandrere og arbeidsinnvandrere har lengre og dypere historiske røtter, skal man forstå Jørgen Sandemose.
Foto: Daniel Lobo
En "ukontrollert strøm av arbeidsinnvandrere" fører til press på lønns- og arbeidsvilkår, mener stortingsrepresentant Kirsti Bergstø i Sosialistisk Venstreparti.  
0Shares

– For å hindre nød og fattigdom, må vi stille strengere krav arbeidsinnvandreres tilknytning til arbeidslivet, sier Bergstø til Klassekampen.

Bergstø, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, tar til orde for en kraftig innstramming og mener vi i dag har en “fullstendig ukontrollert strøm av arbeidsinnvandrere som tvinges til å underby hverandre på lønn og arbeidsvilkår”.

– Vi ser at mange som kommer i dag, har for lite jobb til å kunne forsørge seg selv og familiene sine. Det skaper fattigdom og nød og gjør at mange kommer i en desperat situasjon, som igjen bidrar til å undergrave norske lønns- og arbeidsvilkår, sier hun videre.