Gir støtte til filmer med minoritetsregissører

Filmen Butterfly Hotel er laget av kunstner Shwan Dler Qaradaki. I filmen møter vi fire kurdiske menn som forteller om sine fluktopplevelser.
Foto: Behjat Omer Abdolla
Filmene To My Children av Shwan Dler Qaradaki (bildet) og Nora av Meena Rathor er to av årets filmer som får tilskudd fra Norsk Filminstitutt.

I kortfilmen To My Children ønsker regissør Shwan Dler Qaradaki å fortelle sine barn og ufødte barnebarn om oppveksten sin i Kurdistan, krigsopplevelsene, flukten og det nye livet i Norge.

Qaradaki ønsker å formidle sine opplevelser av krig, flukt og livet som flyktning i Norge. Kortfilmen skal være en filmfortelling, et tidsdokument for hans barn og ufødte barnebarn, står det i prosjektbeskrivelsen til NFI.

Fakta:
Tilskudd fra Norsk filminstitutt for kortfilmen To My Children

19.10.2016: 200000 kroner
Konsulent: Kari Moen Kristiansen

Konsulentens vurdering
Regissørens personlige historie som formidles i en kombinasjon av en voice over og en kollasj av hans uttrykksfulle akvareller og blekk-tegninger gir en emosjonell og sterk audiovisuell fortelling. To My Children er et kunstprosjekt som har en sterk samfunnsmessig aktualitet som kan formidle en viktig historie til et større publikum på filmfestivaler og andre samtidskunstarenaer.

Nora
Denne kortfilmen er en historie om menneskeskjebner som befinner seg midt i en konstruert transaksjon av velstand, trygghet og håp.

I filmen møter vi Nora (37). Hun har et tilsynelatende vellykket liv: Hun er gift med Petter (39), og sammen bor de på Ullevål hageby. Paret ønsker seg barn. Etter fire mislykkede IVF forsøk reiser de til Mumbai for å gjennomføre surrogati, dette er innholdet i prosjektbeskrivelsen. 

Fakta:

Tilskudd fra Norsk filminstitutt for kortfilmen Nora

25.10.2016: 1340000 kroner
Konsulent: Kari Moen Kristiansen
Konsulentens vurdering
Dette er et sterkt og aktuelt drama fra en regissør som er imponerende tydelig og presis i sine visjoner for prosjektet, både når det gjelder hva hun vil fortelle og hvordan. Med sin unike flerkulturelle bakgrunn og personlige tilnærming til en høyst aktuell tematikk har denne filmen potensialet til både å utfordre og nå ut til et stort norsk og internasjonalt publikum.