Oslo enslig svale på anti-diskriminering

Oslo by scorer høyt på integrering av minoritetsgrupper, selv om det fortsatt er mange utfordringer knyttet til dette, ifølge en ny europeisk beregning.
Foto: www.idg.no
Kun Oslo har en konkret handlingsplan mot etnisk diskriminering. Det kommer frem i en rapport fra Norsk Folkehjelp, som har kartlagt kommunene. 
0Shares

I rapporten Antirasismeutfordringen har Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom spurt landets ordførere om hvorvidt kommunene deres har en lokal handlingsplan mot rasisme. En handlingsplan kan omfatte forskning, forebyggende arbeid og andre tiltak.

– Det er kun Oslo som har en ordentlig og konkret handlingsplan mot rasisme i Norge gjennom OXLO. Men det som var aller mest oppsiktsvekkende var at noen ordførere hevdet at de ikke har et rasismeproblem overhodet i sin kommune, sier nestleder for Solidaritetsungdom, Philip Rynning Coker, til NRK.

Har ikke plan mot rasisme
Av landets 428 kommuner var det 168 som besvarte undersøkelsen. Bare ti kommuner kunne vise til planer som involverte arbeid mot rasisme, og altså kun Oslo som hadde en konkret handlingsplan. Her er noen av ordførernes svar i undersøkelsen.

“Vi har ikke plan mot rasisme. Har vel egentlig heller ikke vært ett problem i vår kommune”.
“Rasisme er egentlig en fraværende problemstilling her”.
“Så langt ingen tilbakemeldinger som tyder på at dette er ett stort problem”.
“Det er nok bare X kommune som realistisk sett vil ha problemer med dette, de andre kommunene er såpass små”.

Gjøres nok allerede
Statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kai-Morten Terning fra Fremskrittspartiet, mener det gjøres nok på denne fronten allerede.

– Regjeringen har en rekke tiltak for å bedre arbeidet mot rasisme og diskriminering. Vi har styrket arbeidet mot hatkriminalitet, vi kommer snart med en strategi mot hatefulle ytringer og det er nettopp fremmet et forslag om et nytt og styrket diskrimineringsvern.

Klikk her for å lese rapporten.