Løkenåsen skole får Benjaminprisen 2016

 
Foto: C. Hill
Benjaminprisen 2016 tildeles Løkenåsen skole i Lørenskog (bildet) for sin satsing på arbeid mot rasisme og diskriminering over lang tid.
0Shares

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal dele ut prisen 31. januar 2017. Skolens rektor, Ellen Marie Gloppen, sier det er en stor ære for skolen å få prisen.

– Løkenåsen er en skole med stort mangfold, og dette mangfoldet er skolens styrke. Kulturen på Løkenåsen har gjennom mange år utviklet seg gjennom holdningsskapende arbeid med fokus på inkludering og likeverd.

Bevisst fokus
Juryen trekker i sin begrunnelse fram at Løkenåsens forebyggende arbeid med holdninger er preget av et bevisst fokus på alle elever. Dermed lykkes skolen med å arbeide med holdninger og evne til inkludering blant både majoritetselever og minoritetselever.

Guri Hjeltnes, juryens leder og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), mener Løkenåsen skole har vært en sterk kandidat over flere år.

– Juryen har kunnet følge skolens stadige utvikling. Det er særdeles velfortjent at prisen i år går til nettopp dem. Løkenåsens antirasistiske arbeid baserer seg på en helhetlig tenkning som sikter mot å involvere alle skolens aktører, fra elevene og lærere, til skoleledelse og foreldre.

FAKTA

Hva er Benjaminprisen?

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, har i år ledet juryens arbeid. HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen.