Halvparten av innvandrere føler tilhørighet til Norge

Trives: Halvparten av innvandrere føler stor tilhørighet til Norge, og ønsker å bli boende, viser tall fra SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere.
Foto: Flcikr
Halvparten av innvandrere i Norge føler svært stor tilhørighet her, og over halvparten ønsker å bli boende, viser SSBs store levekårsundersøkelse av innvandrerbefolkningen, skriver Aftenposten.  
0Shares

Omtrent 92 prosent har angitt middels eller høyere verdi på spørsmålet om tilhørighet til Norge, med halvparten liggende på svært stor tilhørighet, ifølge undersøkelsen.

I gjennomsnitt opplever innvandrere større tilhørighet til Norge enn til det landet de opprinnelig kom fra. Dette er tydeligst blant folk fra Iran, Afghanistan, Vietnam og Irak, skriver SSB.

 
Foto : Skjermdump/ssb.no

Men mange føler også tilhørighet både til Norge og til opprinnelseslandet, i høyest grad folk fra Pakistan, Sri Lanka og Kosovo:

– Vi finner ingen motsetning mellom samtidig å føle tilhørighet til landet de opprinnelig kom fra og til Norge, sier Kjersti Stabell Wiggen, som er prosjektleder for undersøkelsen, i en i en pressemelding.

Få polakker ønsker å bli
– Over halvparten av dem som har besvart undersøkelsen sier de ønsker å bli boende i Norge i fremtiden, skriver SSB videre i undersøkelsen,.

Også her er det store forskjeller fra opprinnelsesland til opprinnelsesland.

38 prosent av innvandrere fra Polen ønsker å bo i Norge i fremtiden, mens andelen er dobbelt så høy for folk fra Afghanistan og Vietnam.

Religion viktigst for tyrkere
Blant innvandrere fra landene som er med i denne undersøkelsen, er nær halvparten oppdratt i islamsk tro og 40 prosent i kristen tro.

Innvandrere fra Iran og Bosnia-Hercegovina oppgir religion som mindre viktig i livet deres enn det innvandrere fra Somalia, Eritrea og Pakistan oppgir. Lavest aksept for hån av religion finner vi hos innvandrere fra Polen og Tyrkia.