– Hva betyr statsbudsjettet for barn på flukt?

Å presse asylsøkere tilbake på EUs yttergrenser er et brudd på grunnleggende rettigheter, mener spesialrådgiver i Redd Barna, Camilla Scharffscher Engeset.
Foto: reddbarna.no
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 åpner for at færre barn vil bli tilbudt en trygg vei til Norge, skriver Redd Barna-rådgiver.
74Shares

Statsbudsjettforslaget fører til at regjeringen vil redusere antallet kvoteflyktninger fra 3000 til 2000.

Rådgiver i Redd Barna, Camilla Scharffscher Engeset, skriver i et innlegg i Akershus Amtstidende:

Tall fra FN viser at det for første gang i historien er over 100 millioner flyktninger og fordrevne i verden. Redd Barna mener tvert imot at antallet kvoteflyktninger burde økes til 5000.

Engeset ser dette som problematisk, spesielt i en situasjon hvor mange barn flykter.

– Regjeringen argumenterer for å ta imot færre kvoteflyktninger fordi det er kommet mange flyktninger fra Ukraina. Men dette burde ikke gå utover andre mennesker på flukt (…) Europas asylpolitikk gjort at det har blitt stadig farligere å være barn på flukt. Barn på flukt i Europa møtes med stengte grenser og alvorlige brudd på deres rettigheter.

Spurte utenriksministeren om barn på flukt

Grete Wold (SV) stilte et skriftlig spørsmål til utenriksminister Anniken Huitfeldt tidligere i oktober, ifølge regjeringen.no:

– I Hurdalsplattformen står det at Norge skal være en pådriver for at rettigheter for barn på flukt ivaretas. Hva gjør regjeringen for å sikre dette i dag?

I svaret fra Huitfeldt fremgår følgende:

– Norge er en pådriver for barns rettigheter, dette gjelder også for barn på flukt. Beskyttelse av barn er et sentralt tema i Strategi for norsk humanitær politikk. Det samme gjelder beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold. Regjeringen er kjent med at det begås overgrep mot sårbare migranter og flyktninger mange steder i verden, og deler representantens syn på at vi må jobbe spesielt for at rettighetene til barn på flukt blir ivaretatt.

Utenriksministeren viste også til rapporten fra Redd Barna om barn på flukt:

– Redd Barnas rapport om vold og overgrep mot barn på flukt er vond lesning. Norge støtter Redd Barnas arbeid. Arbeidet til organisasjoner som Redd Barna og Unicef er viktig for å kunne kartlegge og dokumentere situasjonen.