Lager podkast for bedre integrering av russiskspråklige arbeidsinnvandrere

Yauheniya Zvontsava og advokat Gradislava Egoroff lager podcast for russisktalende flyktninger og arbeidsinnvandrere.
Foto: Privat
Frelsesarmeen jobber med å hjelpe flyktninger juridisk for å gjøre de klar over hva de av rettigheter og plikter i Norge. Til dette har de fått tak i to russisktalende ildsjeler.

Hovedmålgruppen for podcasten er russisktalende flyktninger og arbeidsinnvandrere.

– Vi spiller nå inn tredje episode, hvor temaet er lønn og lønnsbetingelser. Forrige episode handlet om hvordan arbeidsavtaler blir regulert i Norge. Våre podcaster er på ca. 15 minutter og vi prøver å være mest mulig informative, sier podcastprodusent Evgenia Semeraro til Utrop.

Evgenia er produksjonsleder og programleder, mens Gradislava er jurist som presenterer temaer. Begge russisktalende innvandrere og ansatt hos Frelsesarmeen.

I flere år har de gjennom en gratis juridisk drop-in, hjulpet russisktalende flyktninger og arbeidsinnvandrere.

– Idéen er opprinnelig Evgenias. Som jurist opplevde jeg også at mange tok kontakt med oss om utfordringer på jobben. Utfordringer som går utover hverdagen og situasjonen i hjemmet. Så vi set dette som en mulighet til å informere folk om sine rettigheter som arbeidstakere i Norge.

Vil nå til yngre og flyktninger

Semeraro så det som hensiktsmessig å velge dette som format.

– Spesielt yngre vil ha lavere terskel for å bruke Spotify og andre podcastplatformer. For oss er dette viktig folkeopplysning.

Først og fremst er podcasten rettet til alle russisktalende i Norge.

– Vi må huske at russisk var fremste språk i mange av de tidligere sovjetrepublikkene. Så vi henvender oss ikke bare til russere, men også til ukrainere, belarusere, folk fra Baltikum og Kasakhstan. Vi dekker et stort geografisk og mangfoldig kulturelt område. Etter krigsutbruddet i Ukraina har også antallet russisktalende i Norge nesten tredoblet seg, ettersom en stor andel av flyktningene er tospråklige, og snakker russisk, i tillegg i ukrainsk.

En episode i uken

Frem mot årsskifte er målsetningen å lage en episode ukentlig.

– Her har det ikke kommet inn en øre i kommunal eller offentlig støtte. Hele prosjektet er selvfinansiert. Vi to har kjøpt utstyret og Frelsesarméen bidrar med sine studiolokaler på Majorstuen. For oss er det gøy å få gjort noe som har vært i en idéfase i lang tid.

Fremover vil podcasten ta opp ulike temaer, som blant annet overtid.

– Hos arbeidsinnvandrere fra øst er dette er sårt tema. Mange får ofte ikke overtidsbetaling av arbeidsgiver. Vi kommer også til å ta opp andre stridstemaer som lønnstyveri, og hva overordnede gjør i integreringen av arbeidstakere i norsk arbeidsliv.

Vurderer samarbeid med polakker

Foreløpig går podcasten kun på russisk og er enveis-informativ.

– Her vurdere vi også endringer etterhvert. Vi er åpne for å gjøre dette mer interaktivt, med kommentarer og spørsmål fra lytterne. Samtidig tenker vi også på samarbeid med våre polske kolleger. Som arbeidsinnvandrer fra øst har man ofte liknende livssituasjon og de samme utfordringene på jobben.