Resett, Document og sju andre får ikke produksjonstilskudd

Flere alternative medier på høyresiden, som Resett og Document får ikke produksjonstilkudd.
Foto: Skjermdump/document.no
Sju nye aviser kommer inn i ordningen for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier etter at Medietilsynet har vurdert årets søkere. To høyre-alternative medier, Resett og Document får ikke støtte

Søkerne som får avslag, er Resett, Nett.no, Midtsiden, Totens Blad, Shifter, Filter, Document.no, ITavisen, Flatangernytt og TV-Vest, ifølge en pressemelding fra Medietilsynet.

– Flere søkere får i år avslag fordi de ikke har et bredt nok innhold av nyheter- og aktualitetsstoff fra ulike samfunnsområder, eller tilstrekkelig debattstoff til å fylle kravene i forskriften, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

For første gang avslås en søknad fordi Medietilsynet ikke finner det sannsynliggjort at avisen har en redaktør som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten. Dette gjelder avisen Resett. Medietilsynet vurderer at avisen heller ikke oppfyller kravet til hovedformål, som er å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt.

Normbrudd på presseetikk

Medietilsynets begrunnelse er at Resett på flere punkter bryter pressens egne etiske normer, for eksempel når det gjelder kildebruk og skille mellom fakta og meningsinnhold.

– Redaktøransvaret, uavhengigheten og å følge omforente presseetiske normer, er avgjørende forutsetninger for at produksjonstilskuddet skal oppfylle formålet om å fremme et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier i den demokratiske infrastrukturen, sier Velsand.

– Får avslag på teknisk grunnlag

Siden Document startet abonnementsordning i mars 2021 er kravet om et helt kalenderår ikke oppfylt, ifølge Medietilsynet.

Ifølge nettstedet tar man beslutningen til etterretning.

– Da vi innførte abonnement åpnet det seg også en mulighet for å søke om pressestøtte. Vi trenger litt tid til å studere avslaget nøyere.

Fordeles mellom ulike publikasjoner

Årets pott på vel 388 millioner kroner skal fordeles mellom lokalaviser, ukeaviser og nasjonale nisjeaviser (som er alternativer til de ledende nasjonale dagsavisene).

For å få produksjonstilskudd må avisene oppfylle en rekke krav. De må blant annet ha som hovedformål å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, i tillegg til å ha et bredt tilbud av nyhets, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.