-Nulltoleranse mot rasisme

0Shares

Samtidig avsettes 21 millioner til ulike tiltak for skolens arbeid med oppvekst- og læringsmiljø.

I en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet heter det at det 1. april trer nye bestemmelser i kraft i Opplæringsloven som også berører innsats mot mobbing og rasisme.

Av de viktigste satsingsområdene er oppfølgingen av Manifest mot mobbing.

“Et av de viktige tiltakene så langt er endringen av Opplæringsloven § 9 for å bedre elevenes arbeidsmiljø og for å tydeliggjøre voksnes plikt til å gripe inn mot mobbing, diskriminering, vold eller rasisme,” heter det i manifesten.