Når nordmenn er innvandrere

0Shares

Lønningen har fulgt innvandrete nordmenn i Paris i over sju måneder. Resultatetene av feltstudiene presenterer hun i siste hovedfagstudentenes årbok.

Som ventet finner hun store forskjeller blant nordmenn i Paris. Men et kriterium for vellykket integrering synes å være at innvandreren kjenner til hva han eller hun tar stilling til.

Marit Lønningen beskriver tre nivåer for mestringen av tilværelsen. På første trinnet takler man ikke sine nye omgivelser i et fremmed land og er misfornøyd. På andre nivået mestrer en situasjonen men har en viss avstand til samfunnet. På det øverste nivået er en integrert, kjenner spillereglene og språket godt og føler seg som en av dem.

Nordmenn som finner seg på første trinn kjenner ikke fransk handlemåte og verdier godt nok og tar heller i bruk stereotypier for å meste det som er annerledes. De kommer gjerne sammen med nordmenn som bekrefter sitt negative syn på franskmenn. Det gir dem bedre selvfølelse men bidrar neppe til integreringen.

Nordmenn på andre og tredje nivå ser positive og negative trekk i både det franske og det norske samfunnet. De kjenner til hva de tar stilling til. De blir i stand til å ta det beste av begge samfunn og til å skape seg en ny identitet som gjør det mulig å trives i både det norske og det franske samfunnet.