-Uforberedt på pakistansk eldrebølge

0Shares

-Oslo er ikke rustet til å ta vare på sine gamle innvandrere. Til nå har søkelyset vært rettet mot barn og unge innvandrere, mens man har glemt dem som i dag er middelaldrende, sier prosjektleder Twinkle Dawes i Norsk Folkehjelp.

Fra England har hun erfaring med egne sykehjems-avdelinger for folk med lik språkbakgrunn. Der er mat, besøkstider, kultur og språk tilpasset beboerne.

-Først og fremst må hjemmetjenesten bygges ut. I tillegg trengs det flere eldresentre med grupper for innvandrere, sier Dawes til Aftenposten.

Les mer i Aftenposten:

-Oslo uforberedt på pakistansk eldrebølge

-Hvem skal ta vare på oss?