Nordmenn er svært skeptiske til religion

Nesten halvparten av spurte i årets Integreringsbarometer sier at de er skeptiske til personer med muslimsk tro.
Foto: trantro/Flickr
Betydelige deler av befolkningen er skeptiske til personer med religiøs bakgrunn, enten de er muslimer eller kristne. Dette ifølge Integreringsbarometeret 2018.
0Shares

Nesten halvparten av befolkningen sier i undersøkelsen at de er skeptiske til personer med muslimsk tro. Dette nivået er uendret siden undersøkelsen i 2013. En femtedel av de spurte at de er skeptiske til kristne.

Undersøkelsen er utført av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra IMDI og ble presentert under en pressekonferanse i går.

Skepsisen til religiøse plagg er også utbredt. Ni av ti spurte sier klart nei til bruk av nikab, et plagg som dekker ansiktet, både på jobb og skoler. 83 prosent er også negative til at folk dekker ansiktet på gaten. 66 prosent sier nei til hijab på politifolk og 53 prosent sier nei til at lærere benytter dette plagget.

Ni av ti er uenige i at innvandrerne selv skal kunne velge om de skal tilpasse seg det norske samfunnets kultur og verdier eller ikke.

Én av tre, eller 34 prosent, er også negative til at kvinner bærer hijab på gaten.

Nødt til å tilpasse seg
Tre av fire i befolkningen mener at «innvandrere helt og fullt må tilpasse seg det norske samfunnets kultur og verdier». Samtidig mener like mange at «både innvandrere og nordmenn må tilpasse seg mangfoldet i det norske samfunnet».

Ni av ti er uenige i at innvandrerne selv skal kunne velge om de skal tilpasse seg det norske samfunnets kultur og verdier eller ikke. Spørreundersøkelsen viser ellers at litt over halvdelen av de spurte mener det vil være vanskelig å bo i et område der flertallet har innvandrerbakgrunn.

Interessante funn
Lokalpolitiker og bystyremedlem i Oslo Arbeiderparti, Nasir Ahmed, kaller funnene interessante. Samtidig vil han anta at de fleste av svarene er farget av hvilke debatter og diskusjoner får mest oppmerksomhet i norsk media.

– Funnene kan godt benyttes for å skape et bedre og godt samhold, gitt at man viser interesse og vilje, et tonen fra Nasir Ahmed, bystyremedlem i Oslo Arbeiderparti.
Foto : Privat

– Svarene bekrefter folks svar knyttet til niqab, hijab og generell skepsis til muslimer, sier han til Utrop.

Ahmed tenker seg at man må stille seg følgende spørsmål om undersøkelsen: – Hva er årsaken til disse funnene? Hva og hvordan påvirker folks holdning til disse spørsmålene? Vi har funn fra undersøkelsen, hva nå? 

Vil påvirke holdninger
Lokalpolitikeren ser for seg at måten undersøkelsen blir fulgt opp av meningsbærere og i det politiske landskapet, vil ha en stor påvirkning i debatten og holdningene.

– Funnene kan godt benyttes for å skape et bedre og godt samhold, gitt at man viser interesse og vilje. Indeksen er positiv dersom man ønsker å benytte dette til å styrke mangfold gjennom en god og konstruktiv innvandrings – og integreringspolitikk. Indeksen kan også benyttes for spille på fordommer for å trumfe frem et annet politisk kurs.