Få med flerkulturell bakgrunn i norske ledergrupper

Ali Rana i PA Consulting ser det som en utfordring at få med nordmenn med flerkulturell bakgrunn har lederstillinger i norsk næringsliv.

Firmaet PA Consulting har kartlagt sammensetningen i ledergruppen til Norges største selskaper og offentlige organisasjoner.

Gjennomgangen deres har funnet at representasjonen av flerkulturelle nordmenn blant Norges 50 største selskaper var det kun Aysegül Cin, fra Gjensidige som sitter i ledergruppen og er norsk med flerkulturell bakgrunn. Hun var eneste blant totalt 459 personer i disse ledergruppene, noe som gir en andel på 0,22 prosent.

En tilsvarende undersøkelse fra PA Consulting i 2019 viste at antallet var tre personer.

– Det er en utfordring med få med nordmenn med flerkulturell bakgrunn i lederstillinger i norsk næringsliv, og utviklingen går faktisk i feil retning. Det er en overraskende og trist utvikling, spesielt i en tid hvor mange snakker om viktigheten av å ha dette på agendaen, sier Ali Rana, ansvarlig for undersøkelsen hos PA Consulting.

Ingen i offentlige lederstillinger

Av Norges 100 største selskaper, er andelen nordmenn med flerkulturell bakgrunn på 0,39 % (3 av 770). I tillegg til Aysegül Cin finner vi Thomas Novaro, direktør for drivstoff i Circle K, og Daniel Kjørberg Siraj, administrerende direktør i OBOS. Sistnevnte er også den eneste norske topplederen med flerkulturell bakgrunn.

Andelen innvandrere av totalbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn er på 8,30 prosent, og andelen innvandrere av totalbefolkningen er på 15,10 prosent, ifølge SSB.

Av de 100 største organisasjonene i offentlig sektor har ingen av de øverste lederne flerkulturell ikke-vestlig bakgrunn, I ledergruppene hadde kun 1,02% flerkulturell, ikke-vestlig bakgrunn, og alle disse jobber i direktorater.

Rana er født i Norge med foreldre som innvandret fra Pakistan. Han treffer få, om ingen, med flerkulturell bakgrunn i sin hverdag.

– Jeg har vært i svært mange ledergrupper i Norden de siste 15-20 årene, men har knapt truffet noen med min type bakgrunn. Det er synd. En mer diversifisert ledergruppe tenker annerledes og bredere. Og i en verden i endring, hvor det handler om å kjenne godt til sine brukere og målgrupper, er jeg overrasket over resultatene da vi bor i et flerkulturelt samfunn, sier Rana