En av fire asylsøkere i år er fra Tyrkia

UDI rapporterer en nedgang i antall flyktninger som bes bosettes i blandt annet Asker og Bærum.
Foto: Wikimedia Commons
Så langt i år er det kommet 2.882 asylsøkere til Norge, 500 færre enn til samme tid i fjor. En av fire asylsøkere i år er fra Tyrkia.

Ved utgangen av november har Utlendingsdirektoratet fått 723 asylsøknader fra tyrkiske borgere. På andreplass ligger afghanere med 432 søkere, syrere er på tredjeplass med 396, mens det har kommet 249 asylsøkere fra Eritrea.

Ved utgangen av november bodde det 3.840 personer på norske asylmottak, om lag 1.800 færre enn for ett år siden. 701 av beboerne er fra Tyrkia.

Få avslag

Asylsøknadene fra tyrkiske borgere lå lenge på vent etter at UDI i juli besluttet å stanse behandlingen av asylsøknader fra tyrkiske borgere for å gjøre nærmere undersøkelser. Undersøkelsene ble avsluttet i høst og behandlingen av søknadene er gjenopptatt. UDI har så langt i år innvilget asyl til 69 tyrkere, mens åtte har fått avslag.

De fleste tyrkerne begrunner asylsøknadene med at de er knyttet til det forbudte Gülen-nettverket og forfulgt av tyrkiske myndigheter. Hittil har de fleste som har søkt asyl på dette grunnlaget, fått beskyttelse i Norge, ifølge UDI.

Praksis fortsetter

Justisdepartementet sendte i oktober i fjor ut et rundskriv som fastslår at tyrkiske statsborgere som kan sannsynliggjøre tilknytning til Gülen-nettverket, kan ha krav på beskyttelse etter en individuell vurdering. Denne praksisen skal fortsette, opplyste UDI til NTB tidligere høst.

UDI har i år redusert søknadsbunken med 2.459 asylsøknader, og i alt har 1.329 personer fått innvilget søknaden om beskyttelse i Norge. Rundt 75 prosent av dem som har fått beskyttelse er fra Syria eller Eritrea, viser ferske UDI-tall.

Innvilgelsesandelen ligger i år på 72 prosent for dem som får søknaden realitetsbehandlet. For alle søkere ligger innvilgelsesandelen på 54 prosent.

(©NTB)