Nye endringer i utlendingsforskriften

0Shares

Endringene i §§ 11 og 104 trer i kraft 15. februar 2003, i følge KRD.

Endringene i § 11 innebærer at arbeidsgiver med forretningssted i Norge kan søke om arbeidstillatelse på vegne av arbeidstakeren. Søknaden fremmes gjennom politiet i det distrikt der arbeidsgiveren har sitt forretningssted. Det er imidlertid et vilkår at arbeidsgiveren har skriftlig fullmakt fra arbeidstakeren til å søke på vegne av vedkommende.

Endringene i § 104 gjelder innreise og opphold i Norge for innehaver av visum utstedt av et annet Schengen-land for opphold i mer enn tre måneders varighet. Et slikt visum er i utgangspunktet et nasjonalt visum som bare gjelder for utstederlandets territorium.

Fra å bare innebære rett til transitt i de øvrige Schengen-landene, vil visumet altså nå gi rett til opphold i inntil 3 måneder på de øvrige Schengen-landenes territorium.

Hele rundskrivet finnes her: Rundskriv