– Arbeidsinnvandring rammer innvandrere

0Shares

-Dette glemmer venstresiden i norsk politikk når de godtar arbeidskraftimport, sier Ottar Brox, som selv er medlem av SV.

Samfunnsforskeren ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) er svært skuffet over Antirasistisk Senter, SV, sentrumspartiene og Arbeiderpartiet, som har valgt å støtte høyresidens ønsker om lettere arbeidskraftimport.

– All skepsis om arbeidskraftimport blir i dag tolket av venstresiden som fremmedfrykt og motstand mot alle former for innvandring av fattige mennesker. Men ved ensidig å argumentere idealistisk for å «dele norske goder» og for fordelene ved det flerkulturelle samfunnet, bidrar venstresiden faktisk til å legitimere utviklingen av en ny tjenerklasse, sier Brox til Dagsavisen. Han presiserer videre at venstresidens argumentasjon for arbeidsinnvandring tross alt er bedre enn den til Frp.

Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) påstand om et «manglende arbeidskraft» er forkledd markedskynisme. Norske bedrifter mangler ikke arbeidskraft, men mangler folk til å gjøre lite attraktivt arbeid for dårlig betaling. Brox mener denne formen for undertrykkelse av lavlønnsgrupper aldri ville vært akseptert hvis det var etnisk norske arbeidere som dominerte de lavtlønte yrkene.