Mulla Krekar kastes ut

0Shares

På bakgrunn av at Krekar er mistenkt for å være en fare for rikets sikkerhet, trenger myndighetene kun å vise til at det er en bekreftet mistanke mot mullaen.

Kravene til bevis er langt lavere enn i straffesaker. I slike saker behøver det kun å være etablert en mistanke – det trenger ikke engang å være skjellig grunn til mistanke.

UDI har i hele høst forsøkt å få Politiets Sikkerhetstjeneste til å gå gjennom bevismaterialet som direktoratet har samlet inn. Men PST har nektet å samarbeide. I går oversendte UDI saken til Kommunal- og regionaldepartementet med beskjed om saken var ferdigbehandlet hos dem.

Deretter tok det altså bare ett døgn før kommunalministeren hadde behandlet ferdig saken, og konkludert med at Krekar skal kastes ut av landet.