Nazisme på nett like farlig som pornografi

0Shares

Statens filmtilsyn koordinerer SAFT – et europeisk forskningsprosjekt som arbeider med å øke kunnskapen om trygg bruk av Internett for barn og unge.

Som en del av prosjektet har MMI kartlagt foreldres kunnskaper om og holdninger til barns internettbruk.

Som eksempel trekker prosjektleder Elisabeth Staksrud frem at noen nynazistiske sider skjuler sin ideologiske tilknytning, og fremstiller seg selv som autoriteter på historiske hendelser som Holocaust eller personer som Martin Luther King Jr.

-Tenk deg at du har en sønn eller datter som har fått i oppgave fra skolen å skrive om den amerikanske menneskerettsforkjemperen. Han eller hun kommer hjem, setter seg foran dataen og søker på Martin Luther King Jr. i en eller annen søkemotor.

-Et av de første treffene som vil komme opp er nettstedet www.martinlutherking.org. Ved første øyekast ser det ut som dette bare er en side med informasjon om Martin Luther King Jr., men leser du teksten vil du raskt skjønne at det er noe som ikke stemmer, sier hun.

Foreldre har dårlig kunnskap

Forske foreldre har dårligst kunnskap om barnas internettbruk, viser en nordisk undersøkelse.

–Foreldrene har stor tiltro til barna sine. For eksempel tror 33 prosent at barna vet hvordan de skal beskytte personvernet sitt på nettet. Og her snakker vi om barn ned i seksårsalderen, sier Staksrud til Aftenposten.

3.200 foreldre i Norge, Sverige, Danmark og Island har svart på totalt 56 spørsmål om deres holdninger til barnas nettbruk.

Av de spurte svarte 69 prosent ja på at barna bruker internett. Dette er lavest i Norden.

42 prosent av de norske foreldrene svarte at barna bruker nettet til å gjøre lekser. I Sverige og Island var det 30% og i Danmark var det 10%.