Russisk arbeidssøker diskriminert

Nå har søkeren kontaktet Diskrimineringsnemda, skriver nemda via en pressemelding.

– Arbeidssøkeren klaget saken inn for Diskrimineringsnemnda, og nå har nemnda konkludert med at hun ble diskriminert på grunn av etnisitet fordi søknaden hennes ble sortert bort. Nemnda tilkjente henne 10.000 kroner i oppreisning.

I forbindelse med ferieavvikling i en bank, bestilte banken 20 ferievikarer fra et bemanningsbyrå, hvor klageren søkte på en av stillingene.

– Klager fikk beskjed om at hun ikke ble med videre i prosessen etter å ha oppgitt at hun hadde russisk statsborgerskap i tillegg til sitt norske. For søkere fra såkalte «høyrisikoland» ble det stilt krav om utvidet bakgrunnssjekk.

Etnisitet som grunnlag

Etnisitet fastslås som grunnlag for forskjellsbehandlingen.

– Nemnda la avgjørende vekt på at bemanningsbyrået ikke hadde godtgjort at de ikke hadde handlingsalternativer til den måten de handlet på (…) Nemnda konkluderte dermed med at klageren var diskriminert på grunn av etnisitet.