Flere innvandrere får norskopplæring

Antall deltakere i norskopplæring or voksne innvandrere økte med 65,8 prosent i fjor.
Foto: Utlendingsdirektoratet
Antall deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere økte med 65,8 prosent i fjor. Halvparten av deltakerne var fra Ukraina.

Totalt deltok 47.049 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for norske innvandrere i 2022, en økning fra 28.379 deltakere i 2022 viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kvinneandelen blant deltakerne i 2023 var på nær 65 prosent, en reduksjon på tre prosentpoeng fra 2022.

Mer enn halvparten av deltakerne i opplæringen fra Ukraina. Samlet sett kommer deltakerne i 2023 fra 160 ulike land.

(©NTB)