-Erklær valgbodene for rasismefrie soner

0Shares

– Vi frykter at høstens valgkamp skal bli preget av fordommer og myter
om innvandrere. Vi frykter at enkelte partier vil forsøke å slå
politisk mynt på en uryddig debatt. Norsk Folkehjelp er ikke imot en debatt om
norsk innvandringspolitikk, men ønsker at den skal foregå på et redelig
og fordomsfritt grunnlag, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Eva
Bjøreng.

Like viktig som ytringsfrihet er menneskers rett til å bli akseptert og
respektert som den man er, mener organisasjonen. Derfor oppfordrer Norsk Folkehjelp alle
partier til å erklære sine valgboder for rasismefrie soner i årets
valgkamp.

-Rasismefri sone er en skiltaksjon hvor man tar et tydelig standpunkt
mot rasisme og diskriminering. Ved å erklære valgbodene som Rasismefri
soner, gir partiene et tydelig signal til velgerne om at “Hos oss er alle
velkommen uansett hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn! sier Bjøreng

– Selv om dette burde være en selvfølge, vet vi at valgkamper ofte blir
brukt til å nøre oppunder fremmedfrykt og fordommer mot
minoritetsbefolkningen. Siste eksempel på dette var under det forrige folketingsvalget
i Danmark, sier Bjøreng.

Siden oppstarten av prosjektet i 1998 har nærmere 300 bedrifter og
offentlige etater blitt Rasismefrie soner. I tilegg til skilt som skal
henges opp tydelig, er alle som ønsker å erklære seg som rasismefri sone
nødt til å underskrive en kontrakt som forplikter å følge opp avtalen.
Ved brudd på avtalen blir skiltet tatt ned.