Kritisk til underholdskravet

0Shares

-Vi anser at forslaget er i strid med prinsippet om familiens enhet, som må anses som en grunnleggende bestanddel av den internasjonale flyktningbeskyttelsen, skriver organisasjonen i høringsuttalelsen.

Innledningsvis ønsker vi å påpeke at det i flertallet av tilfellene er snakk om personer som ikke kan gjenforenes med ektefelle og/eller barn i hjemlandet. Familiegjenforening i Norge er dermed eneste anledning til å se ektefelle og barn igjen, påpeker NOAS.

-Vi anser i så måte at forslaget til forskriftsendring for mange vil være til skade for integreringsevnen. For personer som har flyktet fra konflikt eller undertrykkelse vil den primære og ofte altoverskyggende bekymring være familiens situasjon, enten fordi man frykter for familiens trygghet eller fordi familien lever under kummerlige og ustabile forhold. Departementet viser til disse forholdene, herunder både bekymringen for familien i hjemlandet og problemene som kan oppstå i samlivet som sådan, uten at refleksjonen omkring denne problematikken medfører noen konklusjon fra Departementets side.