UDI skal tilby undervisningstilbud i tolkning

0Shares

Utlendingsdirektoratet lyste ut en anbudskonkurranse om utvikling av undervisningstilbud i tolking i begynnelsen av februar. Nå er historisk-filosofiske fakultet plukket ut som én av fem interessenter til å sende inn tilbud. UiB «konkurrerer» mot Universitetet i Oslo, Høgskolene i Sør-Trøndelag og Telemark, og Tingvald videregående skole.

Fakultetsdirektør ved HF, Asbjørn Bjørnset tør ikke tippe på utfallet, men siden det kun er Oslo som har et slikt tilbud i dag, mener han det er viktig å få opprettet ett et annet sted. UDI har satt av en betydelig sum til oppbygningen av tolkeutdannelsen.

Det planlagte undervisningstilbudet vil gi kompetanse tilsvarende 60 studiepoeng og er rettet mot personer som ønsker å ta tolkeoppdrag innenfor offentlig tjenesteyting. Tilbudet vil legges opp som et deltidsstudium i form av fjernundervisning i kombinasjon med samlinger og er tilpasset personer som er i arbeid.

– Vi vurderer også å legge det inn som en egen modul i studieprogrammet «Språk og informasjon». Det vil være flott om språkstudenter kunne få spesialisere seg innenfor denne retningen, sier Bjørnset.

Behovet for kvalifiserte tolker er stort. Bare i bergensregionen alene regner man med at det årlig gjennomføres rundt 15 000 tolkeoppdrag i regi av Bergen kommune. Til sammen er ca. 45 språk representert.

Undervisningstilbudet er planlagt gjennomført i samarbeid mellom ulike fagmiljøer ved Universitetet i Bergen. Institutt for språk ved Norges Handelshøyskole, Tolketjenesten i Bergen kommune og Psykososialt Team for flyktninger, Helse Bergen er samarbeidspartnere.

UDI skal ta avgjørelsen om studiested i løpet av våren, og fagtilbudet vil være på plass fra høsten av.