Satser på minoriteter på skolen

0Shares

Blystadlia skole, der 27 prosent av elevene har minoritetsbakgrunn, er en av få skoler som deltar i det landsomfattende prosjektet, i følge Romerikes Blad.

– Blant annet har informasjon blitt oversatt til vietnamesisk, gruppen som klart dominerer blant de mange fremmedspråklige på skolen.
Og foreldrene har i høyeste grad kommet med synspunkter på hvordan de oppfatter samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

– Mange av svarene kom som en overraskelse, innrømmer Sand.

Her er noen eksempler:

«Vi opplever at barn i Norge ikke behandler voksne og eldre med respekt.»

«Vi vet ikke om barna våre lærer nok norsk.»

«Skolemiljøet på Blystadlia er trygt for våre barn».

«Vi lærer å kjenne barna bedre gjennom samarbeid med skolen.»

«Vi får ikke informasjon fra skolen på vietnamesisk.»