Stadig eldre biler i Oslo

0Shares

Personbiler med bensinmotor er i snitt 10,4 år, mens dieseldrevne personbiler er 8 år gamle viser ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Ved utgangen av 2001 var det registrert til sammen 2.121.765 biler i Norge. 1.871.826 av disse var personbiler.