Asylutgifter eksploderer

0Shares

Tall P4 Nyhetene har innhentet fra Fylkesmannen i Oslo viser nesten en dobling i utgiftene hvert år siden 2000. I 2000 utbetalte fylkesmannen 6,8 millioner kroner. I 2001 økte beløpet til 11,6 millioner kroner, mens tallet endte på 20,8 millioner kroner i fjor.

– Det er lite vi kan gjøre for å stoppe den eksplosive utviklingen. Ettersom Oslo og Akershus er det området hvor desidert flest asylsøkere kommer, er dette et speilbilde av aktiviteten til både tolker og advokater, sier Røsjordet til P4 Nyhetene.

Ifølge kommunalminister Erna Solberg er utbetalingene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus en grei pekepinn på hvordan situasjonen er i resten av landet.

– Utgiftene øker de fleste steder og spesielt i Oslo og Akershus som er første stoppested for veldig mange asylsøkere, sier Solberg.