Olje- og gassinstallasjoner kan være terrormål

0Shares

Grunnen er at et anslag mot sentrale olje- og gassinstallasjoner vil kunne ramme økonomien spesielt hardt. Dessuten vil det være fare for akutt forurensning dersom rørledninger og andre transportsystemer blir rammet.

Derfor har Forsvaret i lang tid trent spesielt på å forsvare installasjonene mot anslag.

For soldatene i Forsvarets Spesialkommando (FSK), som regnes som eliteavdelingen i Forvaret, er trening på oljeinstallasjoner en helt sentral del av utdannelsen.

Ledelsen i Norsk Hydro tar trusselen mot norske interesser i utlandet alvorlig. Norsk Hydro har ansatte blant annet i Quatar, og det er flere personer fra Telemark som jobber der.