Nytt informasjonsprogram til asylsøkere

0Shares

Når en asylsøker ankommer Norge og søker asyl vil man i en kort periode bo på et transittmottak i østlandsområde. I denne perioden skal alle asylsøkere blant annet informeres om saksgangen, rettigheter og plikter, hvilke muligheter man har til å få innvilget søknaden og eventuell retur til hjemlandet.

I konkurranse med 7 aktører vant Noas anbudet på informasjonsprogram til asylsøkere i mottak.

– Noas fikk dette oppdraget blant annet fordi de har meget god kompetanse på asylfeltet og har informasjonsarbeid til asylsøkere som sitt kjerneområde i virksomheten, sier Geir Løndal, Informasjonssjef i UDI.

Informasjonsprogrammet starter i september 2003. Avtalen har en varighet på to år i første omgang og en økonomisk ramme på ca 5 millioner per år. Antallet asylsøkere forventes i 2003 å bli ca 16 000 personer

– Det er viktig for oss at vi nå kan bidra med informasjon om både rettigheter og plikter til alle asylsøkere straks de ankommer Norge. Ikke minst er det vårt håp at dette vil bidra til å skape trygghet i forhold til en ny situasjon i et nytt land, sier Morten Tjessem, generalsekretær i Noas.