Nytt register i utlendingsforvaltningen

0Shares

Overgangen til nytt system medfører at Utlendingsdirektoratets 8-sifrede referansenummer for søkere er erstattet av et 12-sifret DUF-nummer, der det gamle Fremkon-nummeret ugjør stammen (2 siffer legges til foran og 2 siffer legges til bak det gamle nummeret).

Ved henvendelse til UDI kan man fremdeles oppgi det gamle 8-sifrede nummeret som referanse, men referansenummer for Utlendingsdirektoretatet og utlendingsforvaltningen forøvrig vil heretter være det nye, 12-sifrede nummeret. Dette nummeret vil stå på alle dokumenter søkere mottar fra UDI, politiet, UNE og utenriksstasjoner.