Aetat blir rasisme-fri sone

0Shares

– Drammen er en innvandrerby og vi har erfaring med etnisk mangfold. Derfor regner vi med at vi ikke forskjellsbehandler ut fra rase, religion eller hudfarge og skal fortsette som vi har gjort før. Men nå er det slått ettertrykkelig fast – vi skal være en rasismefri sone. Dette gjelder både i forhold til likebehandling av våre brukere, utelukkende fokus på arbeidssøkeres kvalifikasjoner overfor arbeidsgivere og når det gjelder mangfoldet ved rekruttering av egne medarbeidere, sier leder ved Aetat i Drammen, Ann Skadsdammen, til Drammens Tidende.

Skadsdammen sier at selv om etaten liker å tro at alt er såre vel i etaten når det gjelder rasisme, så er det ikke sikkert publikum opplever det slik. De som opplever noe annet må si ifra og rapportere om uheldige episoder eller hendinger.

– Slike saker vil bli tatt tak i på en seriøs måte. Skilte på veggen er ikke bare til pynt. Våre holdninger omkring rasisme skal settes skikkelig på dagsordenen, sier Ann Skadsdammen.