Skal spre kunnskap om språkutvikling hos barn

0Shares

Kommunalminister Erna Solberg var fredag 13. juni på besøk i Grorud bydel i Oslo for å lansere et prosjekt for å spre Groruds erfaringer med språkkartlegging i forbindelse med 4-årskontrollen på helsestasjonen. Prosjektet er en oppfølging av handlingsplanen for å øke deltakelsen i samfunnet for barn og unge med innvandrerbakgrunn.

– For å gjøre minoritetsspråklige førskolebarn bedre forberedt til norsk skole, vil et tiltak kunne være at helsestasjonene gjennomfører en kartlegging av språkkunnskaper i forbindelse med 4-årskontrollen. Barn som har behov for det, vil deretter få tilbud om språkstimulering på ulike måter, for eksempel i barnehage. Det er viktig å registrere språkvansker så tidlig som mulig, og dette bør være normen over hele landet om noen år, sa Erna Solberg.

I forbindelse med småbarnskontroll er det utviklet verktøy for å kartlegge språknivået til barn både i 2 og 4-årsalder. Kunnskap om bruken av dette verktøyet skal Grorud bydel nå spre ved hjelp av de 600 000 kronene de har fått tildelt. Drammen kommune har fått 400 000 kroner for å spre kompetanse om oppfølgingstiltak etter at språkkartlegging er gjennomført. De to prosjektene vil utfylle hverandre.