Slakter driften av asylmottak

0Shares

Tilbud om aktiviteter har nesten stoppet opp, informasjonen til beboerne har vært svært mangelfull, og personer som har fått oppholdstillatelse, får ikke begynt arbeidet med å finne et permanent bosted. Dette er noen av effektene av den lave bemanningen som har vært siden jul, i følge Telemarksavisa.

Psykiatrisk sykepleier Tore Anton Svanes har jobbet ved mottaket siden det startet for fire år siden. Han er ikke ansatt ved mottaket, men i kommunens helseetat, og har ansvaret for helsetilbudet til beboerne. Svanes forteller om en ekstrem situasjon det siste halve året.

– Det har vært vanskelig for beboerne å få tak i personalet. Det har vært noen vikarer innom, men beboerne her kommer fra et liv som gjør at de må kjenne folk godt for å ha tillit til dem. Derfor har det bygd seg opp mye frustrasjon hos mange, og aggresjonsnivået har blitt mye høyere, sier han.

Han beskriver en hverdag hvor beboere ikke får tak i noen som kan svare dem på enkle spørsmål, eller hjelpe med små eller store praktiske vanskeligheter. Tilbud om aktiviteter har nesten vært helt fraværende, bortsett fra norsk-undervisning.

– Det betyr at folk ikke har noen ting å gjøre. De sitter og tenker og tenker. Og problemene føles større og større. Aggresjonen må de ta ut på noen, og da blir det på naboen, sier Svanes.