Nye tilskuddsmuligheter for språkprosjekter

0Shares

Tilskuddet deles ut til prosjekter som involverer informasjonsnettverk, utgivelser, seminarer eller konferanser innen for språkområdet, og det ønskes prosjektforslag innenfor to temaer:

*Muligheter for å fremme regionale språk og mindretallsspråk via de eksisterende EU-programmer

*Nettverk for å forberede gjennomføringen av handlingsplanen for språklæring og språklig mangfoldighet.

Aktører kan f.eks være:

* Språklærere

* Lærere som utdanner språklærere

* Senter som tilbyr ressurser for språkopplæring

* Kommuner som tilbyr språkundervisning og fremmer språklig mangfoldighet

* Utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og virksomheter som underviser i fremmedspråk.

Prosjekter skal sendes inn i partnerskap med partnere fra minst fire land. Prosjektene kan maksimalt vare i to år med start i desember 2003.

Det samlede budsjettet er på 1,318 mill euro, og det maksimale tilskuddet vil være 250.000 euro som kan utgjøre 50% av omkostningene. Det forventes å godkjenne i alt 5-10 prosjekter.

Det er søknadsfrist den 26. september 2003. Søknadsskjema og flere opplysninger kan fås på kommisjonens webside: Language learning and linguistic diversity
Her finner du den den nye handlingsplan: Action Plan “Promoting language learning and linguistic diversity”

Mer informasjon og veiledning kan fåes fra Eurodesk: Majoran Vivekananthan, [email protected], eller telefon 22 24 20 11.